BIP SZPZLO Warszawa Białołęka-Targówek

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów

Lecznictwa Otwartego Warszawa Białołęka-Targówek

Regon: 145950090 NIP: 524-27-48-756

Adres (siedziba):
03-545 Warszawa, ul. Tykocińska 34

Telefony:
22 518 26 40, fax 22 518 26 44
Sekretariat: 22 518 26 41

Adres strony internetowej: www.zozbt.waw.pl

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek utworzony został na mocy Uchwały Nr XXII/444/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 8.09.2011r i powstał w wyniku połączenia Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Bródno i Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Warszawa-Targówek.

Podstawowym kierunkiem działania Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom z terenu Targówka, m. st. Warszawy oraz całego kraju w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistyki ambulatoryjnej, rehabilitacji leczniczej, stomatologii, diagnostyki medycznej, opieki długoterminowej, transportu sanitarnego, promocji zdrowia, medycyny szkolnej, medycyny pracy.

Opublikował: Izabela Dudkiewicz
Publikacja dnia: 20.04.2023, 15:09
Dokument oglądany razy: 18 538
Podpisał: Kacper Moczarski
Dokument z dnia: 13.04.2023